மக்காவில் நடைபெற்ற நேரமேலாண்மை பயிற்சி முகாம்

29-03-2014 அன்று மக்கா இஸ்லாமிய அழைப்பு மையத்தின் சார்பாக மௌலவி ஜியாத் மக்கி தலைமையில் நேரமேலாண்மை பயிற்சி முகாம் ஹூசைன் பாஷா அவர்களால் நடத்தப்பட்டது.

No comments:

Post a Comment